2014 TÜRKİYE VÜCUT GELİŞTİRME ŞAMPİYONASI VE MİLLİ TAKIM SEÇMELERİ

0
3402

 2014 TÜRKİYE VÜCUT GELİŞTİRME ŞAMPİYONASI VE MİLLİ TAKIM SEÇMELERİ YARIŞMA REGLAMANI TÜRKİYE VÜCUT GELİŞTİRME FITNESS FEDERASYONU’NUN SAYFASINDA YAYINLANMIŞTIR. AŞAĞIDA YARIŞMA İLE İLGİLİ DETAYLI BİLGİLER BULABİLİRSİNİZ.

YARIŞMA REGLAMANI:

Federasyonumuz 2014 Yılı Faaliyet Programında Yer alan TÜRKİYE VÜCUT GELİŞTİRME ŞAMPİYONASI VE MİLLİ TAKIM SEÇMELERİ YARIŞMASI 

10-13 NİSAN 2014 TARİHLERİ ARASINDA ZONGULDAK İLİNDE

(DEDEMAN OTELİNDE) yapılacaktır.

 YARIŞMA KURALLARI:

1. BU YARIŞMAYA; T.C  Vatandaşı olan  kulüp sporcuları katılabilecektir.Ferdi lisanslı sporcular  kesinlikle katılamayacaktır. Tüm sporcuların kulüp lisansı ile yarışmalara katılımı sağlanacaktır.  K.K.T.C. vatandaşı olan T.C vatandaşı statüsüne sahip sporcular da, bu şampiyonaya  katılabilecektir.

2. YARIŞMAYA KATILACAK SPORCU ve KULÜPLER;

a) Kulüpler bu şampiyonaya katılacak onaylı sporcu listelerini, bağlı bulundukları ilin Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüklerine göndereceklerdir. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri ise İl kafile listelerini 04 Nisan 2014 Cuma günü, mesai saati bitimine kadar, Federasyonun ( 0312 ) 310 49 05 numaralı faksına göndereceklerdir.

b) Faks çekildikten sonra (0312) 312 72 09 numaralı Federasyon telefonundan faksın ulaşıp ulaşmadığına dair onay alınacaktır.

c) İl Müdürlüğünden onaylı kafile listesini 04 NİSAN 2014 CUMA günü mesai saati sonuna kadar göndermeyen iller ve bu il adına yarışan kulüp sporcuları, yarışmaya alınmayacaktır.

d) İl Müdürlüğünden onaylı kafile listeleri 2 nüsha şeklinde düzenlenecek olup, bu listede sporcu adı soyadı, kulüpleri ve sıkletleri belirtilecek olup; listelerde sonradan elle düzeltmeler yapılmayacak ve kabul edilmeyecektir.

3.YARIŞMA İLE İLGİLİ TEKNİK KURALLAR

Değişen koşullara veya gereksinmelere göre MHK tarafından değiştirilebilecektir

4.YARIŞMA TEKNİK TOPLANTISI;

Kafile başkanları, antrenörler ve federasyon görevlilerinin katılımıyla yapılacaktır. İdareciler 2 adet onaylı kafile listelerini yanlarında getirecektir.Yarışmaların Günlük Programı ve diğer kuralları Teknik Toplantıda belirlenecek olup, daha sonra değişiklik yapılması ile ilgili gelecek öneriler kabul edilmeyecektir.

5.KAFİLE BAŞKANLARI

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinden alınan onaylı 2 adet kafile listesini; tartı sırasında Merkez Hakem Kuruluna vermeleri gerekmektedir. Onaylı Listesi olmayan iller ile lisanssız ve 2014 vizesi olmayan sporcular yarışmalara alınmayacaktır. Listelerde silinti, kazıntı ve ekleme yapılmayacaktır. Bu durumdaki listeler işleme alınmayacaktır. Ödemeler, onaylı listede adı bulunanlara yapılacaktır.


6. YARIŞMAYA KATILACAK SPORCULAR TARTIYA ÇIKARKEN;

Tartı 10 Nisan 2014 Perşembe günü saat 11.00 da başlayacak ve saat 15.00 da sona erecektir.

a) Bir sporcu sadece bir kategoride yarışabilecektir. Sporcular Lisans ve nüfus cüzdanlarını yanlarında getireceklerdir.

b) Lisanssız sporcular ve lisansında 2014 yılı vizesi olmayan sporcular yarışmaya kesinlikle alınmayacaktır.

c) IFBB kurallarına göre definasyonu yeterli bulunmayan sporcular tartı sırasında MHK tarafından kontrol edilerek yarışmaya alınmayacaktır.

d) Sporcular tartıyaYarışmada giyecekleri mayo ile geleceklerdir. Yarışma mayoları tartı sırasında MHK tarafından kontrol edilecektir. IFBB Kurallarına ve Yarışma Talimatına uygun olmayan mayolar kabul edilmeyecektir. Mayoları uygun olmayan sporcular,mayolarını değiştirmedikleri takdirde yarışmaya alınmayacaktır.

e) Tartıya zamanında çıkmayan, geçerli gerekçesi olmadan tartıya gelmeyen sporcular yarışma dışı kalacaktır

f) Gençler kategorisinde yarışacak sporcularımızın doğum tarihlerinin 1991- 1998 yılları arasında olması gerekmektedir. Ay ve gününe bakılmayacaktır.

g) Yarışma sıkletlerinin tamamında +2 kg. Tolerans uygulanacaktı

h) Yarışma sıkletlerinde gerek görüldüğünde siklet birleştirilmesi yada kategorisi açılarak siklet artırımı yapılacaktır.

7. HARCIRAH ÖDENMESİ GEREKENLER;

a) ZONGULDAK ilinden katılan sporcu, idareci, antrenörlere yolluk yevmiye verilmeyecektir.

b) Yarışmaya ZONGULDAK ili dışından katılan, il kafile listesinde isimleri bulunan ve yarıştıkları kategoride ilk 6’dayer alan sporculara;

c) Kafile listesinde 1 ile 4 arası sporcu olması halinde, o ilin 1 idareci veya lisanslı 1antrenörüne. Kafile listesinde 5 ve yukarı sayıda sporcu olmasıhalinde, oilin 1 idarecisine ve lisanslı 1 antrenörüne yolluk ve 6 günlük harcırahları Federasyon tarafından ödenecektir. Kafile listesinde ismi bulunan sadece 1 antrenöre harcırah verilebilir.

d) Kafile listesinde ismi yer alan I-II-III-IV-V. Kademe Antrenör belgesine sahip faal antrenörlerin 2014 Yılı antrenör vizelerini yaptırmış ve ücretlerini yatırmış olmaları gerekmektedir. Aksi takdirde harcırah alamayacaklardır.

e) Dereceye giremeyenlerin yolluk ve yevmi yeleri olanakları ölçüsünde, bağlı bulundukları Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerince ödenebilecektir. Dereceye giremeyenler, İl Müdürlüklerine vermeleri gereken yazıyı yarışma yerinde Merkez Hakem Kurulundan alacaklardır.

f) Yarışmalara katılacak idareci, antrenör ve sporcular izinlerini, bağlı bulundukları Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinden alacaklardır.

8. MİLİ TAKIM ADAY KADROSU;

Yapılacak olan Türkiye Şampiyonasında sıklet ve kategorilerinde 1. Olan sporculardan, formları uygun ve yeterli olanlar Teknik Kurul tarafından belirlenecek ve doğrudan Milli takıma alınacaklardır. Sıklet ve kategorilerinde 1. olduğu halde Milli takım kadrosuna alınmayanlar ile 2. Olan sporcular ise kendi imkanları veya sponsor desteği ile Milli Takım kadrosuna alınabileceklerdir.

9. DOPİNG;

a) 10- 13 NİSAN 2014 tarihlerinde Yapılacak Türkiye Şampiyonasında TMOK tarafından tüm kategorilerde sporculardan doping testi örneği alınacaktır. Disiplin Talimatımıza göre, Sonucu pozitif çıkan sporculara, kulüplerine ve antrenörlerine 10.000,00 TL.ye kadar Para cezası verilecek, ayrıca doping testi için kendisi adına yapılan tüm harcamalar,  Federasyona geri ödemesi istenecektir.. Bunun yanında; Doping örneği vermekten kaçınan sporcu Milli Takım kadrosuna alınmayacaktır. Doping testinden kaçınan veya test sonucu pozitif çıkan sporcular, kulüpleri ve antrenörleri yaptırım uygulanmak üzere Disiplin Kuruluna sevk edilecektir.Bu konuda Federasyonumuz Disiplin ve Yaptırım Talimatı “Doping Suçu: Madde – 27 ”  uygulanacaktır.

b) TMOK tarafından yapılan doping testlerinde  test sonucu + pozitif çıkan sporcular  Milli Takım kadrosundan çıkarılacak ve federasyon Disiplin Kurulu’na sevk edileceklerdir.

c) Yarışma sonrası ileri bir tarihte doping için numune alınacaksa doping testi zamanı ve tarihi sporcuların kendilerine bildirilecektir.

d) Doping testi sonucuna göre Teknik Kurul tarafından belirlenen kesin sporcu (Milli Takım) listesi Yönetim Kurulunun onayından sonra Federasyonun internet sayfasında yayınlanacaktır.

10.ISINMA ve BOYANMA;

Bay – Bayan sporcuların hazırlanma (Isınma – Boyanma) odasına yalnızca Akrediteli bir antrenör ve idareci girebilecektir. Akreditasyon kartı olmayan hiç kimse soyunma odalarına ve yarışma alanına alınmayacaktır.

11.MÜZİK EŞLİĞİNDE YAPILAN FİNAL YARIŞMALARI;

Yarışmalar sporcuların kendi seçtikleri müzik eşliğinde yapılacaktır. Yarışmacılar müzik CD’lerini, Final günü kontrol edilmiş ve baştan başlayacak şekilde müzik görevlisine CD’ nin üzerine isim ve sıkletlerini yazmış şekilde teslim edeceklerdir.

12.İTİRAZLAR;

Yarışma derecelerine yapılacak itirazlar için ücret 200 TL.’dır. İtirazlar antrenörler tarafından, antrenör yok ise sporcular tarafından yapılabilir. İtirazlar yazılı olarak MHK başkanlığına yapılacak ve itiraz ücreti makbuz karşılığı peşin ödenecektir.

13.FEDERASYON BAŞKANLIĞI;

Yarışmaya katılan sporcuların bu genelgede yer alan kuralları okuduğunu, kurallara tam olarak uyacağını ve yaptırımlarını önceden kabul ettiğini varsayarak işlem yapacaktır.

 YARIŞMA GÖREVLİLERİNCE UYULMASI ZORUNLU KURALLAR:

 10 NİSAN 2014 saat 11.00 da yarışma salonunda tartı başlayacaktır.Bütün görevli kurullar ve hakemler; tartı başlamadan 1 saat önce saat 10.00 dayarışma salonunda hazır bulunacaklardır. Tartı bitinceye kadar da yarışma salonundan ayrılamayacaklardır.

ORGANİZASYON GÖREVLİLERİNCE YAPILACAKLAR;

a) Yarışma podyumunun, konuşma kürsüsünün ve derece kürsüsünün kurulması,                          b) Elektronik tartı aleti ve odasının hazırlanması, sağlık ve güvenlik önlemlerinin alınması    Ses ve ışık düzeninin kurulması, İstiklal Marşı’nın müzik görevlilerince hazır duruma getirilmesi                                                                                                                                                  c) 10 adet hakem masasının; örtü ve sandalyeleriyle birlikte tek örnek olarak kurulması                           d) Masalara hakem numaralarının konulması,

e) Müzik görevlileri için yeterli büyüklükte bir masa, gerekli donanım ile 3 adet sandalyenin Kurulması

 

C-YARIŞMA SIKLET VE KATEGORİLERİ

IFBB TALİMATLARI GEREĞİ ULUSAL VE ULUSLAR ARASI YARIŞMALARDA PROTANVE JANTANASPREY SPORCU BOYALARI KULLANILMAKTADIR. KREM BOYALAR MARKASI NE OLURSA OLSUN KULLANILMIYACAKTIR. KULLANAN SPORCULAR YARIŞMADAN DİSKALİFİYE EDİLECEKTİR.

D – YARIŞMA PROGRAMI:

10 NİSAN PERŞEMBE 2014

Saat 10.00 – 11.00 Yarışma Teknik Toplantısı (idareci, antrenör, hakem).

Saat 11.00 – 15.00 TARTI VE KAYITLAR

Saat: 17.00 AŞAĞIDA YAZILAN SIKLETLERİN ÖN ELEME, YARI FİNAL VE FİNALLERİ TARTI BİTİMİNİTAKİBEN 10 NİSAN PERŞEMBE GÜNÜ YAPILACAKTIR.

 

PROGRAM AKIŞI ;

Kategori ve sikletlerdeki sporcu yoğunluğuna göre gerek duyulduğunda yeniden akış programı düzenlenir.

BU GENELGE;

Değişen koşullara veya gereksinmelere göre FEDERASYON BAŞKANI tarafından değiştirilebilecektir. Değişiklikler Federasyonun www.tvgfbf.com adresindeki internet Sayfasından ayrıca duyurulacaktır. Bu Genelgede yer almayan genel konularda Uluslar arası (IFBB) Yarışma Kuralları geçerlidir.

storesonik bana ozel banner

Bir Cevap Yazın